0

Dnů

0

Hodin

0

Minut

0

Sekund

Pravidla

Pravidla ceny Zlatý debut

 1. Soutěže se zúčastňují filmy vybrané pořadateli Třineckého filmového léta natočené během minulé nebo běžící sezóny, které jsou režijním hraným debutem (zpravidla celovečerní stopáže) v rámci kinematografií zúčastněných zemí. Film musí být uveden na veřejné projekci.
 2. Filmy zařazené do soutěže hodnotí porota určená pořadateli Třineckého filmového léta. Členové poroty reprezentují jednotlivé kinematografie zemí zúčastněných v Třineckém filmovém létě.
 3. Cenu věnují ministerstva kultury České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky.
 4. Cena je nedělitelná.
 5. Cenu lze neudělit.
 6. Rozhodnutí poroty bude vyhlášeno během slavnostního ukončení Třineckého filmového léta.

Pravidla ceny publika

 1. O udělení ceny rozhodují diváci.
 2. Na vstupenkách určených k hlasování je pětibodová stupnice (1 - nejnižší ohodnocení, 5 - nejvyšší ohodnocení). Ze všech odevzdaných hlasovacích lístků bude spočtena průměrná známka pro každý jednotlivý film. Cenu publika získává film s nejvyšší průměrnou známkou.
 3. Bodové ohodnocení vypočítává tříčlenná komise určena pořadateli Filmového babího léta.
 4. Cenu věnují pořadatelé Třineckého filmového léta a Mezinárodní visegradský fond.
 5. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během slavnostního ukončení Filmového babího léta.